vt_Fishervt_GannHiLovt_GannTrendvt_HMA

vt_Fisher

書式1:vt_Fisher(pr:DATA ARRAY, prd:NUMBER).fisher
Ehlers Fisher Transformの「fisher」を計算します。

書式2:vt_Fisher(pr:DATA ARRAY, prd:NUMBER).signal
Ehlers Fisher Transformの「signal」を計算します。

vt_GannHiLo

書式:vt_GannHiLo(Lb:NUMBER)
Gann HiLo Activatorを計算します。

vt_GannTrend

書式:vt_GannTrend()
Gann Trend Oscillatorを計算します。

vt_HMA

書式:vt_HMA(price:DATA ARRAY, length:NUMBER, method:NUMBER)
Hull Moving Average(HMA)を計算します。

ユーザー定義関数一覧に戻る