vtradingvt

FX取引プラットフォーム、VTトレーダー(VT2)の解説サイトです

vt_SAR・vt_SchaffTC・vt_SMI・vt_STARC・vt_StochOscFast・vt_StochOscFull・vt_StochOscSlow・vt_StochRSI・vt_SupRes vt_SAR 書式:vt_SAR(Step:NUMBER, MAximum:NUMBER) Parabolic SARを計算します。 vt_SchaffTC 書式:vt_SchaffTC(price:DATA ARRAY, Sh:NUMBER, Lg ...

vt_R2・vt_RBCharts・vt_RBOscillator・vt_RelVolIndex・vt_RMI・vt_RMTA・vt_ROC・vt_RSI・vt_RVI vt_R2 書式1:vt_R2(Price:DATA ARRAY, Periods:NUMBER).R2 R-Squaredの「R2」を計算します。 書式2:vt_R2(Price:DATA ARRAY, Periods:NUMBER).CV R-Squaredの「CV」を計 ...

vt_QQE vt_QQE 書式1:vt_QQE(rsiprice:DATA ARRAY, rsiperiods:NUMBER, SF:NUMBER, ST:NUMBER, atrperiods:NUMBER, atrsmperiods:NUMBER, fastatrmult:NUMBER, slowatrmult:NUMBER).RSIndex Quantitative Qualitative Estimation(QQE)の「RSIndex」を計算します。 書式2 ...

vt_PercentB・vt_PFE・vt_PPI・vt_PPIFibs・vt_PPIMonthly・vt_PPIMonthlyFibs・vt_PPIWeekly・vt_PPIWeeklyFibs・vt_PPO vt_PercentB 書式:vt_PercentB(Pr:DATA ARRAY, tPr:NUMBER, ma:NUMBER, D:NUMBER) Bollinger Percent B (%b)を計算します。 vt_PFE 書式:vt_PFE(p ...

vt_MACD・vt_MACDHist・vt_MACDLine・vt_MaEnv・vt_MARSIndex・vt_MassIndex・vt_McClellanHist・vt_McClellanOsc・vt_McClellanSumIndex・vt_McGinleyDynamic・vt_MESA・vt_MOM・vt_MOV・vt_MSROC vt_MACD 書式1:vt_MACD(FastPrice:DATA ARRAY, FastPeriods:NUMBER, Fast ...

↑このページのトップヘ